นาย จูเซปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย นายอเล็กเซนโด โนบิล เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ นายภานุพัฒน์ ด่านพานิช ผู้ประสานงาน พร้อมด้วยนายดาร์เรน เฮิร์ทซ์ ผู้อำนวยการองค์การไออาร์ซี เข้าพบกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนิยการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ทั้ง ๙ แห่ง โดยทางคณะฯ ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนหน้ากากอยามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทุกแห่ง ทั้งนี้ ได้ให้คำมั่นว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามและสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ทั้งในระดับชาติ และในระดับจังหวัด ในขณะที่นายปวิน ชำนิประศาสน์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความขอบคุณทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เช่นเดียวกันที่ได้สนับสนุนหน้ากากผ้าให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกๆ คน ของกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

ภาพกิจกรรม